ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

มอบวัสดุ อุปกรณ์ ช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุสาธารณภัย ในชุมชนป่าขาม และชุมชนห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จำนวน 25 ครัว

  • วันที่ 4 พฤษภาคม 2563
  • อ่าน 89 ครั้ง

ในวันนี้ วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ โดย นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมกับ นายอานนท์ กันทวงค์ ปลัดอำเภอสันทราย พร้อมเจ้าหน้าที่ อส.ได้เดินทางไปมอบวัสดุ อุปกรณ์ ช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุสาธารณภัย ในชุมชนป่าขาม และชุมชนห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จำนวน 25 ครัวเรือน โดยลมพายุได้พัดบ้านเรือน ราษฎร โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ โรงเพาะชำกล้าไม้ ได้รับความเสียหาย เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้ดำเนินการสำรวจความเสียหาย และมอบวัสดุอุปกรณ์ช่วยเหลือซึ่ง ได้แก่ กระเบื้องมุงหลังคา คอบลอนสังกะสี เสา แผ่นเรียบ เป็นต้น

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: