ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

ดำเนินการตรวจสอบ การดำเนินการของผู้ประกอบการ ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับ 6) ตามข้อ 1 การผ่อนคลาย

  • วันที่ 5 พฤษภาคม 2563
  • อ่าน 84 ครั้ง

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมกับ กลุ่มงานปกครองอำเภอสันทราย ได้ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบ การดำเนินการของผู้ประกอบการ ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับ 6) ตามข้อ 1 การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ โดยได้ดำเนินการตรวจ สถานที่ร้านอาหาร และให้คำแนะนำให้มีการปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing หรือการเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: