ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

โครงการส่งเสริมและสนับสุนนการใช้และสวมผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง

  • วันที่ 19 สิงหาคม 2563
  • อ่าน 115 ครั้ง

"โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง"

เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน เยาวชน คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล แต่งกายผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง
ร่วมอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย อู้กำเมือง ทุกวันพุธ และวันศุกร์ทุกสัปดาห์

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: