ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

เทศบาลเมืองแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรมสังเกตการณ์และเฝ้าระวังการทุจริต

  • วันที่ 25 สิงหาคม 2563
  • อ่าน 68 ครั้ง

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรมสังเกตการณ์และเฝ้าระวังการทุจริต ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. จังหวัดเชียงใหม่ และทีม strong จิตพอเพียง ลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์โครงการของรัฐ ในการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือประชาชน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โครงการอาหารกลางวัน และโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ณ โรงเรียนวัดสันคะยอม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: