ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

โครงการพัฒนาคุณภาพตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้

  • วันที่ 26 สิงหาคม 2563
  • อ่าน 101 ครั้ง

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ กิจกรรมอบรมให้ความรู้ โครงการพัฒนาคุณภาพตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยได้รับเกียรติจาก วิทยากรจากศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ บรรยายให้ความรู้เรื่อง "การควบคุมดูแลการผลิตน้ำดื่มหยอดเหรียญให้ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของและผู้เกี่ยวข้อง และ บรรยายเรื่อง "การตรวจประเมินคุณภาพและความปลอดภัยของน้ำดื่มจากตู้น้ำหยอดเหรียญ โดยมีผู้ประกอบการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ เข้าร่วมรับฟังการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองแม่โจ้ ชั้น 3

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: