ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองแม่โจ้ การประชุมประชาคมชุมชนเพื่อเพิ่มเติม ทบทวน ปรับปรุง การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

  • วันที่ 9 ตุลาคม 2563
  • อ่าน 136 ครั้ง

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ ดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองแม่โจ้ การประชุมประชาคมชุมชนเพื่อเพิ่มเติม ทบทวน ปรับปรุง การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับรับฟังสภาพปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยเริ่มที่ชุมชนแม่โจ้ ในภาคเช้า และชุมชนทุ่งป่าเก็ด ภาคบ่าย

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: