ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 โดยในช่วงเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น. ได้ดำเนินการประชาคมฯ ณ ชุมชนห้วยเกี๋ยง และช่วงบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ชุมชนป่าขาม เทศบาลเมืองแม่โจ้

  • วันที่ 12 ตุลาคม 2563
  • อ่าน 102 ครั้ง

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ชุมชนห้วยเกี๋ยง และ เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ชุมชนป่าขาม เทศบาลเมืองแม่โจ้ ดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองแม่โจ้ การประชุมประชาคมชุมชนเพื่อเพิ่มเติม ทบทวน ปรับปรุง การจัดทำแผนพัฒนาองแม่โจ้ ดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองแม่โจ้ การประชุมประชาคมท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างต่อเนื่อง โดยภายในการประชุมประชาคมฯ ได้จัดให้มีการรับฟังสภาพปัญหา ความต้องการของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ พร้อมด้วยการออกเสียงมติในโครงการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อนำไปบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: