ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 โดยในช่วงเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น. ได้ดำเนินการประชาคมฯ ณ ชุมชนพัฒนาทรายแก้ว และช่วงบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ชุมชนบ้านแม่เตาไห 1

  • วันที่ 14 ตุลาคม 2563
  • อ่าน 66 ครั้ง


วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้ดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองแม่โจ้ การประชุมประชาคมชุมชนเพื่อเพิ่มเติม ทบทวน ปรับปรุง การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย เวลา 09.00 -  12.00 น. ได้ดำเนินการประชาคมฯ ณ ชุมชนพัฒนาทรายแก้ว และ เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ชุมชนบ้านแม่เตาไห 1 โดยภายในการประชุมประชาคมฯ ได้จัดให้มีการรับฟังสภาพปัญหา ความต้องการของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ พร้อมด้วยการออกเสียงมติในโครงการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อนำไปบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ ได้มีการแนะนำ ให้ความรู้ และช่องทางการติดต่อสื่อสารโดยตรงกับกองต่างๆ ภายในเทศบาลเมืองแม่โจ้ อีกด้วย

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: