ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment)

  • วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
  • อ่าน 58 ครั้ง

จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายลง สนับสนุนการจ้างงานระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้จบการศึกษาใหม่ มุ่งเน้นให้คนไทยต้องมีงานทำในทุกพื้นที่จึงมีโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co-payment) สนับสนุนการจ้างงานเด็กจบใหม่ จำนวน 260,000 อัตรา ทั่วประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือการจ้างงานให้ผู้จบการศึกษาใหม่ได้มีงานทำ และช่วยเหลือสถานประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลให้การอุดหนุนเงินค่าจ้าง จำนวนร้อยละ 50 ของเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา สูงสุดไม่ 7,500 บาท ต่อเดือนต่อคน มีกำหนดระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: