ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>053-498621ต่อ302

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
053-498621ต่อ302

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยในรูปแบบวิถีใหม่

  • วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
  • อ่าน 137 ครั้ง

ด้วยศูนย์การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกรมการท่องเที่ยว ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลและส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย แจ้งว่า ได้ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนจัดทำคู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยในรูปแบบวิถีใหม่โดยได้นำแนวปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ทั้งในมิติของการบริหารจัดการในกองถ่ายทำภาพยนตร์ และมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่ราชการกำหนดเพื่อรองรับคณะถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศที่จะเข้ามาถ่ายทำในประเทศไทย และขอให้กระทรวงมหาดไทยประชาสัมพันธ์คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติฯ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากรายการเอกสารตามรายการด้านล่างนี้

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: