ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

วันแจกจ่ายหีบและอุปกรณ์สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ ที่ว่าการอำเภอสันทราย

  • วันที่ 22 ธันวาคม 2563
  • อ่าน 36 ครั้ง

วันที่ 19 ธันวาคม 2563 วันแจกจ่ายหีบและอุปกรณ์สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ ที่ว่าการอำเภอสันทราย
โดยนายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ อนุกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำอำเภอสันทราย เข้าร่วมสังเกตการณ์และให้คำแนะนำ ในการจัดเตรียมอุปกรณ์การเลือกตั้ง และการจัดสถานที่เลือกตั้งประจำหน่วยต่างๆ (เขตเลือกตั้งที่2) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: