ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

เทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อมกับอำเภอสันทราย จัด"โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2564"

  • วันที่ 29 ธันวาคม 2563
  • อ่าน 24 ครั้ง

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อมกับอำเภอสันทราย จัด"โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2564" โดยมี นายศิวะ ธมิการนนท์ นายอำเภอสันทราย/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอสันทราย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ

ด้วยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้กำหนดมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ซึ่งกำหนดระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2564 เพื่อเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคน ถนน ยานพาหนะ และสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางทุกมิติ รวมถึงสอดรับกับแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด -19 ณ จุดตรวจบูรณาการป้อมแม่โจ้ (หน้าเทศบาลเมืองแม่โจ้)

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: