ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีประกาศ เรื่อง ห้ามการเผาทุกชนิด ยกเว้นพื้นที่ตามแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง

  • วันที่ 10 มีนาคม 2564
  • อ่าน 31 ครั้ง

จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีประกาศ เรื่อง ห้ามการเผาทุกชนิด ยกเว้นพื้นที่ตามแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง  โดยกำหนดเวลาห้ามเผาเด็ดขาดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2564 ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศ

จังหวัดเชียงใหม่ จะมีโทษความผิดตามมาตรา 74 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 30 ธ.ค.2563 เรื่องกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด

โดยสามารถแจ้งเหตุได้ที่ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-112808 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 191 ตลอด 24 ชั่วโมง

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: