ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>053-498621 ต่อ 309

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
053-498621 ต่อ 309

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องขายพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ได้จากการรื้อถอนอาคารหรือสิ้่งปลูกสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยวิธีทอดตลาด

  • วันที่ 11 สิงหาคม 2564
  • อ่าน 59 ครั้ง

ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องขายพัสดุ ครุภัณฑ์

ที่ได้จากการรื้อถอนอาคารหรือสิ้่งปลูกสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยวิธีทอดตลาด

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: