ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>053-498621 ต่อ 309

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
053-498621 ต่อ 309

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่อง มาตราการการแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของอุปโภคบริโภคในพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

  • วันที่ 13 สิงหาคม 2564
  • อ่าน 28 ครั้ง

ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ 

มาตราการการแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของอุปโภคบริโภคในพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ 11 ส.ค. 64
#สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 053-498621 ต่อ 111 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแม่โจ้

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: