ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

โครงการจิตอาสาพลังประชารัฐ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2565

  • วันที่ 14 มกราคม 2565
  • อ่าน 76 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้จัดโครงการจิตอาสาพลังประชารัฐ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2565

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองแม่โจ้ นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ประธานพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพลังประชารัฐ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2565 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตัวแทนประชาชนจิตอาสาจากทั้ง 19 ชุมชน และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้เข้าร่วมประชุมหารือโดยมีเป้าหมายที่จะร่วมกันแก้ปัญหามลพิษหมอกควัน/ฝุ่นควัน และจัดทำแผน, มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งเทศบาลเมืองแม่โจ้จะได้บูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่และผู้ประกอบการจัดทำพื้นที่ Safety Zone  เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีสถานที่ปลอดภัยจากหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก รวมไปถึงการสร้างความสามัคคีในชุมชนทั้ง 19 ชุมชน สร้างความตระหนักรู้ปัญหาและร่วมกันติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวัง แจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควันไฟป่า/ฝุ่นควันในเขตพื้นที่อีกด้วย

*******************
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: