ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

เทศบาลเมืองแม่โจ้ร่วมกับภาคีเครือข่ายประชุมหารือการจัดงานแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่น ประจำปี 2565

  • วันที่ 13 มกราคม 2565
  • อ่าน 93 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ร่วมกับภาคีเครือข่ายประชุมหารือการจัดงานแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่น ประจำปี 2565

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองแม่โจ้ นายประหยัด ทรงคำ เทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย ดร.ไชยยันต์ วิริยา นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ในฐานะประธานชมรมองค์กรปกครองท้องถิ่น อำเภอสันทราย, นายสมบัติ เขื่อนแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเล็น, นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร, นายโสภณ โกชุม นายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือการจัดงานแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่น ประจำปี 2565 โดยได้มีการกำหนดประเภทกีฬาต่างๆ ที่จะทำการแข่งขันทั้งแบบสากลและพื้นบ้าน โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ความปรองดองสมานฉันท์ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอสันทราย รวมไปถึงการสนับสนุนให้เห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และใช้กีฬาเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการ และเป็นกิจกรรมต้านยาเสพติดในชุมชนอีกด้วย


*******************
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: