ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

โครงการฝึกอบรมวินัย การรักษาวินัย การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปี 2566

  • วันที่ 28 สิงหาคม 2566
  • อ่าน 175 ครั้ง

โครงการฝึกอบรมวินัย การรักษาวินัย การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปี 2566
วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ เข้าร่วมอบรมในโครงการฝึกอบรมวินัย การรักษาวินัย การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจตามบทบาทภารกิจที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งหลักปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่และดำรงตนให้อยู่ในกรอบระเบียบทางวินัยของทางราชการ เวลา 13.00 น. ถึง16.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 เทศบาลเมืองแม่โจ้
โดยได้รับเกียรติจาก คุณอภิพันธ์ ณัทอุทัยรุ่งเรือง นิติกรชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจตามบทบาทภารกิจที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งหลักปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่และดำรงตนให้อยู่ในกรอบระเบียบทางวินัยของทางราชการ และนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติราชการต่อไป
**********************************
งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: