ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ ตามโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรัก์โลก เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  • วันที่ 31 สิงหาคม 2566
  • อ่าน 118 ครั้ง

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ ตามโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรัก์โลก เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ มอบหมายให้ นายสุริยะ จันทร์ขาว รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เป็นประธานเปิดโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรัก์โลก เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ ภีระคำ รองนายกเทศมนตรีฯ ดร.อุไรวรรณ แมะบ้าน รองปลัดเทศบาล นายถาวร จองส่างปัน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองแม่โจ้ และข้าราชการพนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านแม่โจ้
เพื่อรณรงค์และให้ความรู้ สร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมให้ตระหนักรู้ ในการจัดการขยะมูลฝอย การรักษาความสะอาด สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยได้มีการแบ่งกิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง
- กิจกรรมถังขยะเปียกลดโลกร้อน
- กิจกรรมคัดแยกขยะ
****************************************
งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: