ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

โครงการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุเข้าสู่สังคมที่สูงวัย (โรงเรียนผู้สูงอายุ) สัปดาห์ที่ 18

  • วันที่ 30 สิงหาคม 2566
  • อ่าน 105 ครั้ง

โครงการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุเข้าสู่สังคมที่สูงวัย (โรงเรียนผู้สูงอายุ) สัปดาห์ที่ 18
วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุเข้าสู่สังคมที่สูงวัย (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ในสัปดาห์ที่ 18 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้สูงอายุจากชุมชนทั้ง 19 ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ กว่า 60 คน
ซึ่งในคาบเรียนนี้ ได้เรียนในหัวข้อ การฝึกอาชีพ การจีบผ้า โดยวิทยากร 5 ท่าน
1. นายอธิวัฒน์  อุนแสง
2. นายธีระวัฒน์  ขุนนา
3. นายอัศวศิลป์  แผ่นชัยภูมิ
4. นายประสงค์  ปริวัตรสกุลชัย
5. นายเจริญ  จันทร์รัตน์
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุฯ
**********************************
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: