ก้าวสู่ปีที่ 2 อย่างยั่งยืน แม่โจ้เมืองสะอาด หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน พืชผักอินทรีย์ อาหารเป็นยา ประชาชนปลอดโรค ประจำปี 2561
ข้อมูลเทศบาล
นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนเทศบาลเมืองแม่โจ้ เปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎร ในช่วงวันหยุดปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 30 ธค.60 ถึงวันที่ 2 มค.61 เวลา 8.30-16.30 น.??

ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนเทศบาลเมืองแม่โจ้ เปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎร ในช่วงวันหยุดปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 30 ธค.60 ถึงวันที่ ...

วันที่ 30 ธันวาคม 2560

อ่าน 121 ครั้ง

เกิดเหตุเพลิงไหม้แจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร053-499002

เกิดเหตุเพลิงไหม้แจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร053-499002

วันที่ 30 ธันวาคม 2560

อ่าน 109 ครั้ง

เชิญร่วมชมและให้กำลังใจทัพนักกีฬาเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้

เชิญร่วมชมและให้กำลังใจทัพนักกีฬาเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ในโครงการการแข่งขันกีฬาและกรีฑาเยาวชน ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 ในวันท...

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

อ่าน 91 ครั้ง

ประกาศใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 หนังสือให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ...

วันที่ 29 กันยายน 2560

อ่าน 107 ครั้ง