ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจพัฒนา ณ ชุมชนแพะป่าห้า ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจพัฒนา ณ ชุมชนแพะป่าห้า ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทรา...

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

อ่าน 91 ครั้ง

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2563 ร่วมสืบฮีต สานฮอย ณ บริเวณที่สาธารณะเสื้อบ้านแม่โจ้ หมู่ที่ 4 ชุมชนแม่โจ้

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุ สมาชิกสภาเทศบาล และชมรมประธานชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมจัดโคร...

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

อ่าน 113 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ที่ว่าการอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. เทศบาลเมืองแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุล...

วันที่ 27 ตุลาคม 2563

อ่าน 70 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้ดำเนินโครงการกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 และวันคล้ายวันสวรรคตฯ

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้ดำเนินโครงการกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภู...

วันที่ 22 ตุลาคม 2563

อ่าน 92 ครั้ง

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 โดยในช่วงเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น. ได้ดำเนินการประชาคมฯ ณ ชุมชนศรีสหกรณ์ และช่วงบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ชุมชนแพะป่าห้า

ประมวลภาพบรรยากาศโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองแม่โจ้ การประชุมประชาคมชุมชนเพื่อเพิ่มเติม ทบทวน ปรับปรุง การจัดทำ...

วันที่ 22 ตุลาคม 2563

อ่าน 78 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรฯ

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร...

วันที่ 21 ตุลาคม 2563

อ่าน 101 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 โดยในช่วงเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น. ได้ดำเนินการประชาคมฯ ณ ชุมชนแม่ดู่ และช่วงบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ชุมชนหนองทราย

ประมวลภาพบรรยากาศโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองแม่โจ้ การประชุมประชาคมชุมชนเพื่อเพิ่มเติม ทบทวน ปรับปรุง การจัดทำแผนพ...

วันที่ 21 ตุลาคม 2563

อ่าน 65 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 โดยในช่วงเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น. ได้ดำเนินการประชาคมฯ ณ ชุมชนแม่โจ้ใหม่ และช่วงบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ชุมชนสหกรณ์นิคม 1

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้ดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองแม่โจ้ การประชุมประชาคมชุมชนเพื่อเพิ่มเติม ทบทวน ปรับปรุง กา...

วันที่ 19 ตุลาคม 2563

อ่าน 58 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 โดยในช่วงเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น. ได้ดำเนินการประชาคมฯ ณ ชุมชนไร่สหกรณ์ และช่วงบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ชุมชนทุ่งหมื่นน้อย

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้ดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองแม่โจ้ การประชุมประชาคมชุมชนเพื่อเพิ่มเติม ทบทวน ...

วันที่ 16 ตุลาคม 2563

อ่าน 54 ครั้ง

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 โดยในช่วงเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น. ได้ดำเนินการประชาคมฯ ณ ชุมชนสหกรณ์นิคม 2 และช่วงบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ชุมชนป่าบง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้ดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองแม่โจ้ การประชุมประชาคมชุมชนเพื่อเพิ่มเติม ทบทวน ปรับปรุง ก...

วันที่ 15 ตุลาคม 2563

อ่าน 73 ครั้ง

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอสันทราย

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ...

วันที่ 14 ตุลาคม 2563

อ่าน 66 ครั้ง

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 โดยในช่วงเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น. ได้ดำเนินการประชาคมฯ ณ ชุมชนหลิ่งมื่น และช่วงบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ชุมชนเกษตรใหม่

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้ดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองแม่โจ้ การประชุมประชา...

วันที่ 14 ตุลาคม 2563

อ่าน 84 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 โดยในช่วงเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น. ได้ดำเนินการประชาคมฯ ณ ชุมชนพัฒนาทรายแก้ว และช่วงบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ชุมชนบ้านแม่เตาไห 1

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้ดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองแม่โจ้ การประชุมประชา...

วันที่ 14 ตุลาคม 2563

อ่าน 56 ครั้ง

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 โดยในช่วงเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น. ได้ดำเนินการประชาคมฯ ณ ชุมชนห้วยเกี๋ยง และช่วงบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ชุมชนป่าขาม เทศบาลเมืองแม่โจ้

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ชุมชนห้วยเกี๋ยง และ เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ชุมชนป่าขาม เทศบาลเมืองแม่โจ้ ดำเนินโ...

วันที่ 12 ตุลาคม 2563

อ่าน 91 ครั้ง