ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองแม่โจ้ การประชุมประชาคมชุมชนเพื่อเพิ่มเติม ทบทวน ปรับปรุง การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ ดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองแม่โจ้ การประชุมประชาคมชุมชนเพื่อเพิ่มเติม...

วันที่ 9 ตุลาคม 2563

อ่าน 114 ครั้ง

สัปดาห์รณรงค์กำจัดขยะอันตราย เทศบาลเมืองแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2563

สัปดาห์รณรงค์กำจัดขยะอันตราย เทศบาลเมืองแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยเทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้ทำการรวบรวมข...

วันที่ 8 ตุลาคม 2563

อ่าน 92 ครั้ง

โครงการสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมทําบุญตักบาตร ขั...

วันที่ 2 ตุลาคม 2563

อ่าน 61 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดกิจกรรม วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี 2563

วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดกิจกรรม ชักธงชาติไทย ...

วันที่ 28 กันยายน 2563

อ่าน 84 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โรงพยาบาลสันทราย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

วันที่ 24 กันยายน 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โรงพยาบาลสันทราย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระมหิ...

วันที่ 25 กันยายน 2563

อ่าน 82 ครั้ง

กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา/อนุกรรมการ/คณะทำงานกองทุนฯ ประจำปี 2563

กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา/อนุกรรมการ/คณะทำงานกองทุนฯ...

วันที่ 22 กันยายน 2563

อ่าน 87 ครั้ง

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน เทศบาลเมืองแม่โจ้ ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2563

ประมวลภาพกิจกรรม การจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน เทศบาลเมืองแม่โจ้ ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2563...

วันที่ 17 กันยายน 2563

อ่าน 68 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมกับ ที่ทำการปกครองอำเภอสันทราย ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงพื้นที่ตรวจสอบตลาดนัด

วันที่ 16 กันยายน 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมกับ ที่ทำการปกครองอำเภอสันทราย ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ...

วันที่ 17 กันยายน 2563

อ่าน 56 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ วันที่ 16 กันยายน 2563

วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยมี นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย ประธานเปิด...

วันที่ 17 กันยายน 2563

อ่าน 105 ครั้ง

กิจกรรมจิตอาสาโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำแม่คาวเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ณ บริเวณลำน้ำคาว

วันที่ 14 กันยายน 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมกับ เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว และที่ทำการปกครองอำเภอสันทราย จัดกิจกรรมโครงการพื้นฟูพัฒน...

วันที่ 15 กันยายน 2563

อ่าน 68 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมใจกำจัดผักตบชวา พัฒนาลำน้ำแม่คาว ณ สะพานหมู่บ้านวังป้อง ชุมชนทุ่งป่าเก็ด อำเภอสันทราย

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมใจกำจัดผักตบชวา พัฒนาลำน้ำแม่คาว ณ สะพานหมู่บ้...

วันที่ 27 สิงหาคม 2563

อ่าน 102 ครั้ง

โครงการพัฒนาคุณภาพตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ กิจกรรมอบรมให้ความรู้ โครงการพัฒนาคุณภาพตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ โดย...

วันที่ 26 สิงหาคม 2563

อ่าน 86 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรมสังเกตการณ์และเฝ้าระวังการทุจริต

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรมสังเกตการณ์และเฝ้าระวังการทุจริต ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. จังห...

วันที่ 25 สิงหาคม 2563

อ่าน 56 ครั้ง

โครงการส่งเสริมและสนับสุนนการใช้และสวมผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง

"โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง" เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน เยาวชน คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบ...

วันที่ 19 สิงหาคม 2563

อ่าน 94 ครั้ง