ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

คณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.สันทราย เข้าพบปะพูดคุยกับ นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

วันที่ 18 มีนาคม 2563 คณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.สันทราย เข้าพบปะพูดคุยกับ นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ น...

วันที่ 18 มีนาคม 2563

อ่าน 65 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ มีจุดคัดกรองสำหรับผู้มาใช้บริการ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID-19)

เทศบาลเมืองแม่โจ้ มีจุดคัดกรองสำหรับผู้มาใช้บริการ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID-19) ให้ประชาชนอุ่...

วันที่ 18 มีนาคม 2563

อ่าน 65 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ จึงได้จัดกิจกรรม ท้องถิ่น รวมใจ ไล่หมอกควัน ประจำปี 2563

วันที่ 18 มีนาคม 2563 วันท้องถิ่นไทย เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เทศบาลเมืองแม่โจ...

วันที่ 18 มีนาคม 2563

อ่าน 69 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันเรื่องไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเรื่องปัญหาหมอกควันในพื้นที่ พร้อมส่งมอบเงินผู้ร่วมทำบุญบริจาคโลงศพแด่ผู้ยากไร้ - ยากจน?

วันนี้ นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ได้ขอความเมตตาเข้าประชาสัมพันธ์ โครงการพลังคนไทยร่วม...

วันที่ 16 มีนาคม 2563

อ่าน 60 ครั้ง

กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ที่ได้รับมอบหมายทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 12 มีนาคม 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยนายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ดำเนินการเป็นประ...

วันที่ 12 มีนาคม 2563

อ่าน 69 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 4/2563

วันนี้ 12 มีนาคม 2563 นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ดำเนินการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมกา...

วันที่ 12 มีนาคม 2563

อ่าน 67 ครั้ง

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ช่วงเช้า เทศบาลเมืองแม่โจ้ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง ที่ได้เดินทา...

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

อ่าน 78 ครั้ง

ร่วมทำบุญถวายปัจจัยและน้ำดื่ม ร่วมพิธีทำบุญ วันกตัญญู ครบรอบวันมรณภาพ หลวงพ่อพระครูสุจิตธรรมาภรณ์ (สุ่ม อาจิตฺตธมฺโม) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าบง,อดีตเจ้าคณะตำบลหนองหาร และพิธีตั้งธัมม์หลวง ณ วัดป่าบง ตำบลห

วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย ท่านรองปลัดเทศบาล...

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

อ่าน 113 ครั้ง

ร่วมทำบุญถวายปัจจัยและน้ำดื่ม ณ วัดศรีดอนชัยป่าตึงงาม (วัดแม่แก้ดน้อย) ในโครงการปฏิบัติธรรมรุกขมูลเฉลิมพระเกียรติส่งเสริมจริยธรรมและศีลธรรม?

วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย ท่านรองปลัดเทศบาล...

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

อ่าน 83 ครั้ง

คณะจากองค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทย เข้าตรวจเยี่ยมและพูดคุยแนวการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย ส.อ.วิมล รู้ทำนอง หัวหน...

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

อ่าน 80 ครั้ง

การประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ การประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันที่ 4 กุมภาพั...

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

อ่าน 72 ครั้ง

แสดงความยินดีกับ นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ เข้ารับตำแหน่ง ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ครับ?

วันที่19 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย ท่านรองปลัด และท่านหัวหน...

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

อ่าน 122 ครั้ง

เหตุเพลิงไหม้ บ้านเรือนภายในชุมชนสหกรณ์นิคม 2

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมกับ งานป้องกันและบรรเทา สาธา...

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

อ่าน 62 ครั้ง

ตรวจสอบการกักตุนผ้าปิดจมูกตามร้านขายยา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมกับ สสอ. อำเภอสัทราย และ สถานีตํารวจแม่โจ้ ลงพื้นที่ตรวจสอบการกักตุนผ้าปิดจมูกตามร...

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

อ่าน 62 ครั้ง