ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

กิจกรรมจิตอาสา วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดกิจกรรมจิตอาสา "วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระช...

วันที่ 19 สิงหาคม 2563

อ่าน 63 ครั้ง

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 เพื่อร่วมแสดงค...

วันที่ 13 สิงหาคม 2563

อ่าน 96 ครั้ง

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ทุกฝ่าย ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลความเสียหาย และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนน้ำรอการระบาย

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ทุกฝ่าย ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลความเสียหาย และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับคว...

วันที่ 5 สิงหาคม 2563

อ่าน 108 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอสันทราย

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงป...

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563

อ่าน 72 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดโครงการ "จิตอาสาทำความสะอาดคูคลอง" บริเวณหลังหมู่บ้านกรีนวิวโฮม

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดโครงการ จิตอาสาทำความสะอาดคูคลอง บริเวณหลังหมู่บ้านกรีนวิวโฮม พร้อมกับจัดพิธีถวายสั...

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563

อ่าน 222 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ เทศบาลเมืองแม่โจ้ แจกถุงยังชีพ โครงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบถุงยังชีพ ตามโครงการช่วยเหลือ...

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

อ่าน 99 ครั้ง

จิตอาสาเทศบาลเมืองแม่โจ้ทำความสะอาดศาสนสถานในพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ ป้องกันโควิด-19

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ นำโดย นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ลงพื้นที่ ร่วมก...

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

อ่าน 129 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมแสดงพลังประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และ พนัก...

วันที่ 22 มิถุนายน 2563

อ่าน 192 ครั้ง

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนายสุรัตน์ พิลัย ราษฎรชุมชนแพะป่าห้า หมู่ที่ 4

เทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย คุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนายสุรัตน์ พิลัย ราษ...

วันที่ 15 มิถุนายน 2563

อ่าน 98 ครั้ง

ดำเนินการตามนโยบาย ข้อสั่งการของจังหวัดเชียงใหม่ โครงการมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และจัดระเบียบสังคม

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย ฝ่ายปกครองอำเภอสันทราย สถานีตำรวจภูธรแม่โจ้ และ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัน...

วันที่ 15 มิถุนายน 2563

อ่าน 103 ครั้ง

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ ประจำปี 2563

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้ดําเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ ประจำปี 2563 โดย กองสาธารณสุขแ...

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

อ่าน 147 ครั้ง

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าทำการตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯของเทศบาลเมืองแม่โจ้

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าทำการตรวจเยี่ย...

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563

อ่าน 170 ครั้ง

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ เหล่ากาชาด จังหวัดเชียงใหม่ จัดหน่วยเคลื่อนที่ รับบริจาคโลหิต มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 44 คน ได้รับโลหิต จำนวน 39 คน

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ เหล่ากาชาด จังหวัดเชียงใหม่ จัดหน่วยเคลื่อนที่ ...

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563

อ่าน 128 ครั้ง

โครงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีมอบถุงยังชีพ ตามโครงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวร...

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

อ่าน 132 ครั้ง