ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

ร่วมงานพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนและตลาดนัดชุมชน

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ ภีระคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ นางพรร...

วันที่ 28 ตุลาคม 2565

อ่าน 44 ครั้ง

เร่งสั่งการแก้ไขปัญหาน้ำประปาขัดข้อง

จากกรณีเหตุขัดข้องของระบบประปาชุมชนแพะป่าห้า หมู่ที่4 ทำให้ทั้งหมู่บ้านไม่มีน้ำใช้ นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ จึง...

วันที่ 28 ตุลาคม 2565

อ่าน 37 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ออกเชิญชวนพ่อแม่พี่น้อง ร่วมสืบฮีต สานฮอยประดับตกแต่งโคมยี่เป็งล้านนา และบูชาผางปะตี๊ด (ต๋ามผางปะตี๊ดส่องฟ้า ฮักษาเมืองแม่โจ้) ประเพณียี่เป็งล้านนา ประจำปี 2565

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ เดินรณรงค์และเชิญชวนพ...

วันที่ 28 ตุลาคม 2565

อ่าน 88 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ เข้ารับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่)

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้ เข้ารับรางว...

วันที่ 28 ตุลาคม 2565

อ่าน 59 ครั้ง

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการบริหารกิจการประปาชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ ครั้งที่ 3

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลในพื้น...

วันที่ 25 ตุลาคม 2565

อ่าน 71 ครั้ง

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันปิยมหาราช"

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมจิตอ...

วันที่ 23 ตุลาคม 2565

อ่าน 93 ครั้ง

การประชุมและชี้แจ้งนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้

นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ประธานกล่าวเปิดการประชุมและชี้แจ้งนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจชุมชนในเขตเทศบ...

วันที่ 21 ตุลาคม 2565

อ่าน 42 ครั้ง

ลงพื้นที่ตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลเมืองแม่โจ้

นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้ ลงพื้นที่ตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลเมื...

วันที่ 21 ตุลาคม 2565

อ่าน 35 ครั้ง

ลงพื้นที่ตรวจสอบเส้นทางขุดลอกลำเหมืองและพัฒนาชุมชนแพะป่าห้า

พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมต้อนรับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 23 ตุลาคม 2565 ที่จะถึงนี้ ภาพ/ข่าว : งานประชาส...

วันที่ 21 ตุลาคม 2565

อ่าน 48 ครั้ง

ลงพื้นที่ และร่วมประชุมหารือกับพี่น้องชุมชนแพะป่าห้า

นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้ และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้น...

วันที่ 20 ตุลาคม 2565

อ่าน 38 ครั้ง

ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนซอย 9 และ ถนนเลียบลำคลองชลประทาน

นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ร่วมกับ ดร.ไชยยันต์ วิริยา นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนซอย 9 และ ถนนเลีย...

วันที่ 20 ตุลาคม 2565

อ่าน 29 ครั้ง

ร่วมงานยินดีต้อนรับด้วยใจ ส่งต่อสายใยแห่งความผูกพัน

นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมงานยินดีต้อนรับด้วยใจ ส่งต่อสายใยแห่งความผู...

วันที่ 20 ตุลาคม 2565

อ่าน 41 ครั้ง

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการบริหารกิจการประปาชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ ครั้งที่ 2

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเ...

วันที่ 18 ตุลาคม 2565

อ่าน 31 ครั้ง

เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตำรวจ สภ.แม่โจ้ เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2565

นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ ภีระคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาแก...

วันที่ 17 ตุลาคม 2565

อ่าน 28 ครั้ง