ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

เว็บบอร์ด

หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ต้ังกระทู้ อ่าน/ตอบ
#update#ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) prang 13/12/59 473/0
#update#ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ( prang 13/12/59 397/0
ร้านเหล้าโอเชี่ยนตรงข้ามโสงพักเปิดเกินเวลา ประชาชนคนเดิม ร้องเรียนปี 58 07/12/59 558/0
*แชร์* ข้อสอบตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ) กรมเจรจาการค้าระ prang 04/12/59 375/0
*แชร์* ข้อสอบตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ด้วยค่ะ prang 04/12/59 500/0
((++แชร์ด่วน++))แชร์แนวข้อสอบตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลตำบลโคกสูง ด้วยค่ะ get 27/11/59 379/0
((++แชร์ด่วน++))แชร์แนวข้อสอบตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ ด้วยค่ะ get 27/11/59 386/0
((++แชร์เลย++))แชร์แนวข้อสอบตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ด้วยค่ะ get 24/11/59 414/0
((++แชร์เลย++))แชร์แนวข้อสอบตำแหน่ง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ กรมชลประทาน ด้วยค่ะ get 24/11/59 393/0
((HOT))แชร์แนวข้อสอบตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลศรีธัญญา บ้างคะ get 14/11/59 398/0
((HOT))แชร์แนวข้อสอบตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เทศบาลเมืองกระบี่ บ้างคะ get 14/11/59 379/0
((HOT))ใครเคยสอบตำแหน่ง ทหารกองหนุน กองทัพบก โดย กรมยุทธศึกษาทหารบก บ้างคะ get 13/11/59 389/0
((HOT))ใครเคยสอบตำแหน่ง นายทหารประทวน กองทัพบก โดย กรมยุทธศึกษาทหารบก บ้างคะ get 13/11/59 354/0
((HOT))ใครเคยสอบตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข บ้างคะ prang 10/11/59 388/0
((HOT))ใครเคยสอบตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลยะลา บ้างคะ prang 10/11/59 403/0
ใครเคยสอบตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ บ้างคะ prang 22/10/59 417/0
ใครเคยสอบตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว บ้างคะ prang 22/10/59 394/0
ใครเคยสอบตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล กรมชลประทาน บ้างคะ prang 13/10/59 463/1
ใครเคยสอบตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ปวช. (ยกเว้น พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้จังหวัดยะลา ปัตตานีนร prang 12/10/59 425/0
ใครเคยสอบตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย (ปวส.) กรมท่าอากาศยาน บ้างค่ะ prang 11/10/59 406/0

ตั้งกระทู้ใหม่ / โพสต์ข้อความ

กฎกติกาการตั้งกระทู้และแสดงความคิดเห็น

เทศบาลเมืองแม่โจ้ขอความร่วมมือทุกท่านโปรดงดเว้นการใช้ข้อความที่มีลักษณะหรือเจตนาดังต่อไปนี้

  • 1. ข้อความอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ สถาบันพระมหากษัตริย์ และราชวงศ์
  • 2. ข้อความคำหยาบคาย ลามก อนาจาร ทะลึ่ง เกินที่สุภาพชนทั่วไปจะรับได้ (ถ้าข้อคิดเห็นของท่านมีเหตุผล น่าสนใจ แต่มีบางคำไม่เหมาะสมแฝงอยู่ ก็จะโดนลบทิ้งเช่นกัน)
  • 3. ข้อความที่มีเจตนาใส่ร้าย-ใส่ความ บุคคลอื่นอย่างชัดแจ้ง และไร้เหตุผลรองรับ
  • 4. ข้อความท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือความวุ่นวายขึ้น
  • 5. ข้อความกล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อ ศาสนา หรือคำสอนต่างๆ
  • 6. ชื่อ / นามแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อื่น โดยมีเจตนาทำให้สาธารณะชนเข้าใจผิด และเจ้าของชื่อผู้นั้นได้รับความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
  • 7. ข้อความที่พิมพ์ซ้ำๆ ติดกันจำนวนมาก ทำให้หน้าเว็บไม่เป็นระเบียบ
  • 8. ข้อความที่พิมพ์ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น ชื่อจริง เบอร์โทร อีเมล์หรือเบอร์โทรศัพท์ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้เกิดความเสียหาย
  • 9. ข้อความโฆษณาชวนเชื่อทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาเว็บ, สินค้า, บริการ, กลวิธีการหารายได้ทั้งหลาย

หากมีการตรวจพบข้อความดังกล่าวข้างต้น เจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลออกจากระบบ โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อผู้ตั้งกระทู้หรือแสดงความคิดเห็นนั้น